Mikułowa – modernizacja bocznicy kolejowej, budowa toru i rozjazdu.