Pogorzelica, Potęgowo – wymiana szyn i wykonanie spoin.